Nov
2
Mo
Grundunterricht Herringen
Nov 2 um 18:15 – 19:45
Grundunterricht Pelkum
Nov 2 um 18:15 – 19:45
Grundunterricht Rhynern
Nov 2 um 18:15 – 19:45
Nov
3
Di
Grundunterricht Hauptstelle
Nov 3 um 18:15 – 19:45
Grundunterricht Osten
Nov 3 um 18:15 – 19:45
Grundunterricht Westtünnen
Nov 3 um 18:15 – 19:45
Nov
4
Mi
Zusatzstoff Klasse C Hauptstelle
Nov 4 um 18:00 – 21:00
Grundunterricht Pelkum
Nov 4 um 18:15 – 19:45
Grundunterricht Rhynern
Nov 4 um 18:15 – 19:45
Nov
5
Do
Grundunterricht Hauptstelle
Nov 5 um 18:15 – 19:45